Alles van IJsselstein
Bekijk de agenda
< juli 2020 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
27
 
 
1
2
3
4
5
28
6
7
8
9
10
11
12
29
13
14
15
16
17
18
19
30
20
21
22
23
24
25
26
31
27
28
29
30
31
 
 

College gemeente IJsselstein wil regionaal samenwerken aan duurzame energie

College gemeente IJsselstein wil regionaal samenwerken aan duurzame energie
IJsselstein Geplaatst 8 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie en plan van aanpak Regionale Energiestrategie U16 goed te keuren.

In deze notitie staat hoe IJsselstein samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het college vraagt akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogenaamde energiestrategie.

Peter Bekker, wethouder milieu en duurzaamheid: "IJsselstein staat voor grote opgaven. Als het klimaatakkoord getekend is, moet IJsselstein voor 2050 alle huizen gasvrij hebben en een aandeel leveren in het opwekken van duurzame elektriciteit. Daarnaast staan we ook voor de opgave dat we meer huizen, meer banen en een oplossing voor onze dichtgeslibde wegen nodig hebben. Een opgave die we duurzaam willen oplossen. Dat betekent dat we energieneutraal willen bouwen, met warmte uit de aarde en energie van zonnepanelen; snelfietspaden aanleggen in plaats van autowegen. Ook inwoners kunnen hun aandeel leveren door nu al zonnepanelen voor eigen energie en wat vaker de fiets te pakken. Om onze aarde te beschermen is het noodzakelijk dat we deze opgave samen gaan oplossen en niet wachten maar nu starten."

Parijs
De aarde warmt op. Mede door menselijk handelen. In 2015 maakte ons land met bijna alle andere landen in de wereld in Parijs afspraken om klimaatverandering te stoppen. De landen willen samen zoveel mogelijk energie besparen en alle kansen benutten om duurzame energie op te wekken. Om dit in Nederland voor elkaar te krijgen, werkt het Rijk samen met allerlei partijen aan een klimaatakkoord. Hierin is ook afgesproken op regionaal niveau een energiestrategie te maken. Zo'n Regionale Energiestrategie wordt door alle dertig regio's in het land opgesteld op verzoek van de rijksoverheid.

Prioriteit
Energie is hot. De overstap naar duurzame energie is misschien wel de hoogste prioriteit van het kabinet. De regionale strategie moet aangeven hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit de regio in 2030 met windenergie en zonne-energie wil opwekken en waar dat mogelijk is. Daarnaast zoeken gemeenten manieren om woningen zonder aardgas te verwarmen. De strategie moet ook aangeven hoe de regio omgaat met schaarse duurzame warmtebronnen. Verder worden energiebesparing en zonne-energie op daken belangrijke onderdelen van de strategie. Vrijblijvend is de energiestrategie overigens niet. Als een regio haar doelstelling niet op tijd haalt, grijpt het Rijk zeer waarschijnlijk in.

Samenwerken
Bij deze ingrijpende en ingewikkelde verandering hebben gemeenten elkaar nodig. Regionaal samenwerken is nodig om alle kansen te benutten die er zijn om de slag te maken naar schone energie. Gemeenten kunnen elkaar aanvullen als het gaat om kennis en om mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Zo heeft de ene gemeente meer grond beschikbaar dan de ander, of heeft de andere gemeente meer daken beschikbaar voor zonne-energie. Samen starten we als U16 de zoektocht naar wat wij als samenleving aankunnen. Deze verandering naar schone energie is een opdracht van ons allemaal.

Zorgvuldig
De overstap naar duurzame energie roept ook veel vragen en discussie op. Windmolens en zonnevelden zijn zichtbaar en vragen meer ruimte dan fossiele energie. Opwekken van duurzame energie moet daarom zorgvuldig gebeuren. De regionale energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed binnen de beschikbare ruimte in de regio past. In de startnotitie aan de gemeenteraad staat daarom naast inhoudelijke uitgangspunten over het opwekken van duurzame energie ook dat inwoners een belangrijke rol hebben bij het maken van keuzes.

 

De overstap naar duurzame energie betekent ook dat er veel vragen zijn: wat kan ik doen? Wat doet de gemeente? Wat doen bedrijven? Wat gaat het kosten? De samenwerking in de regio biedt ook kansen die we willen benutten. De overstap naar duurzame energie levert meer op dan alleen maar CO2-reductie. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller en huizen comfortabeler. Uitgangspunt voor de regionale energiestrategie is dat alle gemeenten in de regio er beter van worden.

 

M Line Nederland bij Citybed IJsselstein

Meer informatie | Gemeente IJsselstein

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Van Lexmond Wonen
Brasserie De Kloostertuin
Dierenkliniek IJsselstein
Eet- en Drinkhuis
Den Hartog Verzekeringen BV  & RegioBank