Alles van IJsselstein
Bekijk de agenda
< december 2018 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
48
 
 
 
 
 
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
1
31
 
 
 
 
 
 

werken aan meer kansen op woningmarkt

werken aan meer kansen op woningmarkt
IJsselstein Geplaatst 8 maart 2018

Woensdag 7 maart hebben de gemeente IJsselstein, Provides en de Huurdersvereniging IJsselstein prestatieafspraken ondertekend.

Daarin staat hoe deze partijen zich samen inzetten voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de kwaliteit van wonen in IJsselstein. Afspraken die er toe moeten leiden dat wonen betaalbaar blijft. Maar ook dat het aantal beschikbare woningen van goede kwaliteit in een fijne woonomgeving groeit. Wethouder Peter Doesburg is enthousiast over het resultaat: "We gaan weer bouwen; meer en weer!"

De prestatieafspraken zijn opgebouwd rond de thema's betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.

Betaalbaarheid

Provides en de gemeente werken samen aan de betaalbaarheid van wonen, door voldoende betaalbare woningen aan te bieden. De Huurdervereniging IJsselstein (HVIJ) heeft daarin een belangrijke stem namens de (aankomende) huurders. Provides zorgt er voor dat minimaal 70% van het sociaal woonbezit beschikbaar is voor de doelgroep die recht heeft op huurtoeslag. Samen met het Sociaal Team en Werk en Inkomen Lekstroom worden bewoners die dat nodig hebben, begeleid bij de betaling van de huur om betalingsachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid van sociale huurwoningen gaat verder dan alleen het aantal woningen. Er wordt voor gezorgd dat de woningvoorraad past bij de vraag. Bovendien willen partijen scheefwonen beperken, zodat het aanbod  volledig ten goede komt aan de doelgroep. Daarnaast moeten er locaties beschikbaar komen om woningen aan de voorraad toe te voegen. Naast Clinckhoeff zijn er onder meer plannen aan Hitteschild/Boka, Europakwartier/Randdijk en de Touwlaan/Lage Biezen. Zowel regionaal als lokaal ligt er voor de komende jaren een ambitieuze woningbouwopgave. IJsselstein kan de lokale woningbehoefte wellicht niet volledig binnenstedelijk realiseren en zal mogelijk voor de afweging komen te staan een deel van deze woningen buiten de contour te bouwen.

Kwaliteit

Op het gebied van kwaliteit werken de partijen aan aantrekkelijke wijken waarin niet alleen sociale huurwoningen staan. Dit doen we onder meer door in IJsselveld-Oost en Nieuwpoort sociale huurwoningen te verkopen. De gemeente verstrekt al een aantal jaar startersleningen om mensen met een middeninkomen en jongeren te helpen een woning te kopen en zal dit ook het komende jaar voortzetten. Het integraal wijkteam en de Wijkbeheerders van Provides werken er samen aan het wonen in wijken prettig te maken en te houden. Gemeente en Provides hebben ambitieuze plannen voor de verduurzaming van de (sociale) woningvoorraad en werken hiervoor in 2018 een gedetailleerd plan uit.

Prestatieafspraken

Om gezamenlijk dezelfde doelen en een goede samenwerking op het gebied van volkshuisvesting in IJsselstein te bereiken, worden ieder jaar prestatieafspraken gemaakt. Binnen de mogelijkheden willen de betrokken partijen er voor zorgen dat inwoners van IJsselstein de beschikking hebben over voldoende, betaalbare woningen en dat zij een goede kwaliteit van hun woning en leefomgeving ervaren. In de prestatieafspraken ligt de focus op mensen met een laag inkomen en mensen die op grond van andere redenen tot de primaire doelgroep van Provides behoren, bijvoorbeeld vanwege een fysieke of mentale handicap. IJsselstein breed geldt dat ook andere doelgroepen aandacht krijgen, maar als corporatie heeft Provides hier - vanuit haar kerntaak - minder invloed op. De integrale afspraken vindt u op de websites van gemeente en Provides.

foto: De ondertekenaars namens de drie partijen, Sjaak Ruijsendaal (HVIJ), Peter Doesburg (gemeente IJsselstein) en Henny van den Heiligenberg (Provides).

Citybed IJsselstein Silvana kussens en dekbedden promotieweken

Meer informatie | www.provides.nl

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Van Lexmond Wonen
Dierenkliniek IJsselstein
Eet- en Drinkhuis
City Bed IJsselstein
ZZpijl