Alles van IJsselstein
Bekijk de agenda

Uitkomst roadshow woningbouw

Uitkomst roadshow woningbouw
IJsselstein Geplaatst 14 maart 2020

De vraag naar woningen in IJsselstein is groot. Sociale-huurwoningen, appartementen en koopwoningen voor jong en oud, dat is een grote wens van veel inwoners.

De gemeente wil dat er 2500 woningen worden bijgebouwd tot 2030. Samen met de inwoners is de gemeente in een roadshow op zoek gegaan naar mogelijke woningbouw locaties binnen de bebouwde kom. Op 9 april 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over mogelijke locaties in het raadsvoorstel woningbouw.

Wethouder Kees Geldof: "Over een ding is iedereen het eens: IJsselstein heeft binnenstedelijk weinig ruimte. We moeten dus zoeken naar een goede balans van verdichten binnen de bebouwde kom, zonder dat dat ten koste gaat van het groen en ruimte. We zijn al gestart met voor de hand liggende locaties zoals Poortdijk, Hitteschild, Schuttersgracht en Eiteren; Samen goed voor zo'n 150 woningen. Maar we moeten verder kijken naar locaties waar een groter aantal woningen mogelijk is. Dan kijken we uiteraard ook naar particuliere eigendommen. Echter, met 600 tot 800 woningen erbij binnen de bebouwde kom zitten we wel aan ons maximum. We zijn daarom samen met andere gemeenten ook in gesprek met de provincie. Wij denken dan vooral aan IJsselstein-Zuid-Zuid als mogelijke buitenstedelijke locatie. Dit is ook genoemd in de Urgentieagenda. We hebben onszelf een ambitieus doel gesteld, dus we willen tempo maken, onderzoeken wat er kan en particuliere initiatieven ondersteunen. Dankzij de informatie vanuit de roadshow weten wij nu wat IJsselsteiners willen en waar wij wel en niet op in moeten zetten."

Uitkomst roadshow
Medewerkers van de gemeente IJsselstein gingen in december 2019 de wijken in met de roadshow woningbouw. Inwoners prikten met groene vlaggetjes op de kaart van hun wijk waar zij kansen zien voor woningbouw. De meeste groene vlaggetjes zijn vooral geprikt op locaties die de gemeente ook op het oog heeft. De rode vlaggetjes, ‘hier geen woningbouw gewenst', werden massaal geprikt op het openbaar groen en de parken in de wijk. Mensen willen leven in hun wijk: wandelen in het park, de hond uitlaten en kinderen die buiten kunnen spelen. Andere veel gemaakte opmerkingen zijn: de stad is vol, bouw buiten de bebouwde kom; plaats industrie buiten de stad. Waar inwoners minder over op een lijn zitten is hoogbouw en het uitplaatsen van sportvelden. Wat de een ziet als een oplossing, ziet een ander als bedreiging.

Mogelijke locaties
Vanuit de roadshow is duidelijk geworden dat de gemeente vooral moet inzetten op van het verkennen van locaties waar veel woningen gebouwd kunnen worden en op particuliere eigendommen. Denk aan particuliere gronden als langs de N210, Randdijk, Utrechtseweg en Paardenveld-Noord, met een mogelijke uitbreiding van Woonzorgcentrum Ewoud met woningen voor ouderen. Ook is langs de rand van het Podium genoemd vanwege de ligging ten opzichte van het openbaar vervoer en voorzieningen. Wel met behoud van de evenementenfunctie van het Podium, want tijdens de roadshow is gebleken dat IJsselsteiners dit evenemententerrein belangrijk vinden. Ook wordt er als mogelijke woonlocatie gekeken naar het aangrenzende terrein waar vroeger het infocentrum Zenderpark stond. De sportvelden komen niet in aanmerking, omdat sportvelden een stedelijke voorziening zijn en daarom niet aangelegd kunnen worden buiten de huidige rode contour.

Lopende woningbouwprojecten

Er zijn enkele woningbouwprojecten die momenteel in verschillende fasen van ontwikkeling lopen. Zo zijn de voorbereidingen gestart van de locatie Lagebiezen (ca 45-50 wo.), zit Hitteschild (ca 60 wo.) in de planvorming en zijn de plannen voor de Poortdijk (59 wo.) klaar voor realisatie. Verder wordt er gewerkt aan verspreid liggende kleinere locaties met in totaal ca. 50-75 woningen, zoals Eiteren, Mr. Abbink Spainkstraat, Schuttersgracht en Touwlaan ('t Slot). Deze projecten zijn een goed begin, maar er is meer nodig. Dit betekent dat er meer inzet moet komen op het tot ontwikkeling brengen van mogelijke locaties. Dat gebeurt in samenspraak met de inwoners en de gemeenteraad van IJsselstein. De raadscommissie behandelt op 24 maart 2020 het raadsvoorstel Woningbouwopgave IJsselstein en de uitkomsten van de roadshow. Besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 9 april 2020.


Meer informatie | Gemeente IJsselstein

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

TriKyRa Licht & Geluid
Den Hartog Verzekeringen BV  & RegioBank
Brasserie De Kloostertuin
Margreet Hairstyling